20 Cdo 4329/2010
Datum rozhodnutí: 26.01.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 4329/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. V. C. , zastoupeného Mgr. Darinou Čunderlíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Římská 36, proti povinné H. B. , pro 16.139,- Kč s příslušenstvím, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. E 1876/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2010, č. j. 19 Co 72/2010-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 6. 10. 2009, č. j. E 1876/2001-46, kterým okresní soud připustil, aby na místo oprávněné GE Money Multiservis, a. s. vstoupil do řízení nabyvatel práva JUDr. V. C.

Proti usnesení krajského soudu podala povinná dovolání, které vzala podáním ze dne 11. 10. 2010 (č. l. 79) zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 234b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první o. s. ř.; žádnému z účastníků, jež by měli právo na náhradu nákladů řízení, dle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2011

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.
předsedkyně senátu