20 Cdo 4322/2008
Datum rozhodnutí: 26.11.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4322/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. České republiky, Krajské pobočky pro m. P., proti povinné S. D., zastoupené advokátkou, pro 130.185,- Kč, srážkami ze mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 43 E 1236/2006, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2007, č. j. 29 Co 223/2007-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinná podala dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 23. 11. 2006, č. j. 43 E 1236/2006-5, jímž tento soud nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné.

Podáním ze dne 20. 8. 2007 vzala povinná dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z účastnic právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu