20 Cdo 432/2009
Datum rozhodnutí: 29.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 432/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného J. S. D., zastoupeného advokátem, proti povinné H. H., zastoupené advokátkou, pro 61.431,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 4 Nc 4195/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 8. 8. 2008, č. j. 15 Co 498/2008-37, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinná podala proti v záhlaví uvedenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzala podáním ze dne 12. 1. 2009 ve znění opravného podání za dne 16. 1. 2009 v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. dubna 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu