20 Cdo 4296/2011
Datum rozhodnutí: 12.01.2012
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 4296/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné D. A. , zastoupené JUDr. Jarmilou Holovčákovou, advokátkou se sídlem v České Lípě, Arbesova 400, proti povinné M. K. , pro 10.131,- Kč, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 9 Nc 7081/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 9. září 2011, č. j. 29 Co 290/2011 - 18, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci potvrdil usnesení ze dne 23. 7. 2009, č. j. 9 Nc 7081/2009 - 3, jímž Okresní soud v České Lípě nařídil podle rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 3. 6. 2002, č. j. 7 C 2069/2001 - 24, a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 18. 3. 2003, č. j. 29 Co 44/2003 - 42, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 10.131,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinné, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Janu Bémovou, Exekutorský úřad Česká Lípa; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná tzv. blanketní dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 9. září 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. ledna 2012

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu