20 Cdo 4287/2010
Datum rozhodnutí: 15.12.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 4287/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné společnosti Apston Capital Ltd. , identifikační číslo osoby 408579, se sídlem v Dublinu, 4 th Floor, Hanover Building, Windmill Lane, Irská republika, proti povinnému B. K. , za účasti manželky M. K. , bytem tamtéž, pro 23.896,26 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 14 Nc 2238/2006, o podání povinného a jeho manželky ze 6. 1. 2010, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 8. 1. 2010 bylo okresnímu soudu doručeno podání povinného a jeho manželky ze dne 6. 1. 2010 (č. l. 117) označené bez dalších údajů jako dovolání. Toto podání pak bylo dalším podáním datovaným 13. 4. 2010 (na č. l. 135), doručeným sodu prvního stupně následujícího dne, vzato zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2010
JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.
předseda senátu