20 Cdo 4241/2007
Datum rozhodnutí: 18.03.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 4241/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné společnosti S. M. L., proti povinnému M. H., zastoupenému advokátem, pro částku 3.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 69 Nc 6156/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně z 8.12.2005, č.j. 20 Co 186/2005-73, takto:Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které pak podáním z 26.1.2007, doručeným okresnímu soudu 29.1. téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět (č.l. 95).

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto v režimu hlavy VI exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 18. března 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu