20 Cdo 4226/2010
Datum rozhodnutí: 19.09.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 4226/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného P. B. , zastoupeného JUDr. Jindřichem Vítkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Nad Petruskou 1, proti povinnému Ing. M. S. , za účasti manželky povinného Ing. D. S., bytem jako povinný, obou zastoupených JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 4, Bohuslava Martinů 1051/2, s adresou pro doručování Praha 8, V Holešovičkách 1579/24, pro 10,280.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 16 Nc 3271/2007, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 1. 2010, č. j. 20 Co 438/2009-224, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 29. 6. 2009, č. j. 16 Nc 3271/2007-189, kterým okresní soud exekuci nařízenou na majetek povinného usnesením z 13. 8. 2007, zastavil pro částku 1,710.000,- Kč.

Proti usnesení odvolacího soudu podal oprávněný dovolání, které vzal podáním doručeným soudu dne 11. 8. 2011 zcela zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. srpna 2011
JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r. předsedkyně senátu