20 Cdo 4180/2010
Datum rozhodnutí: 15.12.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 4180/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné GE Money Bank, a. s. , se sídlem v Praze 4 Michle, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo 256 72 720, zastoupené JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská třída 60, proti povinným 1) E. T. (dříve F.) a 2) J. F. , pro 21 118,94 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 10 Nc 5139/2007, o dovolání 2) povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 1. 2010, č. j. 14 Co 19/2010-24, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 2. 12. 2009, č. j. 10 Nc 5139/2007-17, a to v napadeném výroku II. (jímž okresní soud zastavil exekuci vůči povinnému J. F.), a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Povinný J. F. podal proti usnesení krajského soudu dovolání, které vzal dne 15. 10. 2010 zpět (viz protokol o výslechu na čl. 42).

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, účelně vynaložené náklady v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti touto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2010
JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r. předsedkyně senátu