20 Cdo 4179/2010
Datum rozhodnutí: 10.11.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 4179/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Okresního soudu v České Lípě , se sídlem v České Lípě, Děčínská 389, proti povinné L. N. , zastoupené JUDr. Jarmilou Holovčákovou, advokátkou se sídlem v České Lípě, Arbesova 400, pro 500,- Kč, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 23 E 937/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 26. května 2010, č. j. 29 Co 685/2009 - 29, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v České Lípě usnesením ze dne 23. 10. 2009, č. j. 23 E 937/2009 - 2, nařídil podle usnesení téhož soudu ze dne 17. 1. 2007, č. j. 11 C 316/2006 - 4, výkon rozhodnutí k uspokojení přednostní pohledávky oprávněné ve výši 500,- Kč, srážkami z příjmu, který přísluší povinné od plátce dávek SSP Úřadu práce, pracoviště SSP, Děčínská 389, Česká Lípa.

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením ze dne 26. 5. 2010, č. j. 29 Co 685/2009 - 29, k odvolání povinné usnesení okresního soudu potvrdil a rozhodl o nákladech řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 26. května 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinná nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a oprávněné v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu