20 Cdo 4169/2007
Datum rozhodnutí: 31.01.2008
Dotčené předpisy:
20 Cdo 4169/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné G. M. M., a.s., zastoupené advokátem, proti povinné A. B., zastoupené advokátkou, pro 10.990,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 23 E 444/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. ledna 2007, č. j. 21 Co 374/2006-29, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 14. 2. 2005, č. j. 23 E 444/2004-12, jímž okresní soud nařídil výkon rozhodnutí k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 10.990,- Kč s 10% úrokem od 20. 3. 2004 do zaplacení, s 10% úrokem od 22. 1. 2000 do 19. 3. 2004 z částky 13.890,- Kč a náklady předcházejícího řízení ve výši 7.340,- Kč a povinné uložil povinnost nahradit oprávněné na nákladech výkonu rozhodnutí částku 7.864,- Kč (výrok I.). Dále zavázal povinnou k náhradě nákladů odvolacího řízení ve výši 1.922,- Kč k rukám zástupce oprávněné (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná v zákonné lhůtě dovolání, které podáním ze dne 8. 8. 2007 vzala v celém rozsahu zpět.

Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Oprávněná, jíž by jinak příslušela jejich náhrada, na tuto náhradu právo nemá, neboť za náklady potřebné k účelnému uplatňování práva (§ 142 odst. 1 o.s.ř.) nelze považovat náklady spojené s vyjádřením k dovolání, jež je obsahově totožné s vyjádřením k odvolání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2008

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu