20 Cdo 4156/2008
Datum rozhodnutí: 04.12.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4156/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Petra Šabaty a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci výkonu rozhodnutí oprávněného RNDr. K. P., proti povinnému V. K., zastoupenému advokátkou, pro částku 440.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 51 Nc 5084/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci z 16. 8. 2007, č. j. 40 Co 1027/2007-22, ve znění opravného usnesení z 2. 10. 2007, č. j. 40 Co 1027/2007-29, takto:Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním z 5. 7. 2008, doručeným okresnímu soudu 6. 8. téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2008

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu