20 Cdo 4152/2008
Datum rozhodnutí: 27.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4152/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému M. S., pro 204 589,- Kč, přikázáním pohledávky z účtu povinného, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 15 E 503/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 7. 2007, č. j. 19 Co 429/2007-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 19. 3. 2007, č. j. 15 E 503/2007-4 (jímž okresní soud nařídil podle vykonatelných platebních výměrů VZP ČR, Územního pracoviště v Ú. n. O. ze dne 18. 11. 1994, a ze dne 11. 6. 2001, výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu), a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Podáním ze dne 17. 9. 2008, doručeným okresnímu soudu dne 22. 9. 2008, vzal povinný své dovolání zcela zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. /) podle § 243b odst. 5, věty druhé, o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, účelně vynaložené náklady v této fázi řízení (dle obsahu spisu) nevznikly.Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu