20 Cdo 4148/2009
Datum rozhodnutí: 22.10.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4148/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné O. L., s.r.o., zastoupené advokátem, proti povinnému K. P., zastoupenému advokátem, pro 21.746,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 8 Nc 3352/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. listopadu 2008, č. j. 5 Co 2484/2008 - 19, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :


Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které pak podáním ze dne 19. 8. 2009, doručeným Okresnímu soudu ve Strakonicích dne 20. 8. 2009, vzal zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. října 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu