20 Cdo 4132/2013
Datum rozhodnutí: 19.12.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 4132/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné LEAR, a. s., se sídlem v Brně, Pod sídlištěm 3, identifikační číslo osoby 002 19 282, proti povinnému Doc. Ing. Z. B., CSc. , pro 219.848,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 28 EXE 4462/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 30. září 2013, č. j. 10 Co 632/2013-55, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 3. 7. 2013, č. j. 28 EXE 4462/2011-46, kterým okresní soud odmítl odvolání povinného z 25. 10. 2011 jako opožděné, podal povinný dovolání (podání nazvané jako Stížnost proti Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2013 /10 Co 632/2013-55/).

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo pravomocným usnesením odvolacího soudu odmítnuto odvolání, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. prosince 2013

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu