20 Cdo 4109/2016
Datum rozhodnutí: 12.09.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.20 Cdo 4109/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v právní věci žalobce MUSICA VIVA, nadační fond , se sídlem v Ostravě, 28. října 1564/92, identifikační číslo osoby 25856120, zastoupeného Mgr. Jakubem Novákem, advokátem se sídlem ve Studénce, Zahradní 636, proti žalovanému TEMPO, obchodní družstvo , se sídlem v Opavě, Horní náměstí 104/1, identifikační číslo osoby 00032417, zastoupenému JUDr. Radimem Kubicou, MBA, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Ó. Lysohorského 702, o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 C 30/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 1. 2016, č. j. 71 Co 445/2015-148, takto:

Odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2017, č. j. 20 Cdo 4109/2016-195, se opravuje tak, že na třetí straně rozsudku v textu sedmého odstavce má být uveden zákon č. 286/2009 Sb. namísto nesprávného zákona č. 286/2011 Sb.

O d ů v o d n ě n í :
V odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2017, č. j. 20 Cdo 4109/2016
-195, bylo nesprávně uvedeno číslo zákona novelizujícího exekuční řád. Protože tak v rozsudku došlo při přepisu k zjevné nesprávnosti a chybě v psaní, Nejvyšší soud ji podle § 164 a § 243b o. s. ř. opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. září 2017 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu