20 Cdo 4090/2013
Datum rozhodnutí: 30.12.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201320 Cdo 4090/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení Litoměřice , se sídlem v Litoměřicích, Seifertova 2063, identifikační číslo osoby 00006963, proti povinnému LESPRODUKT POPLZE s.r.o. , se sídlem v Radovesicích č.p. 9, identifikační číslo osoby 622 42 521, zastoupenému JUDr. Jaroslavem Malířem, advokátem se sídlem v Litvínově, Podkrušnohorská 1719, pro 818.983,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 10 E 22/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. června 2013, č. j. 10 Co 1055/2012 - 22, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2013, č. j. 10 Co 1055/2012 - 22, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.].

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinný s ohledem na výsledek dovolacího řízení na jejich náhradu nemá právo a oprávněné v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. prosince 2013

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu