20 Cdo 4081/2008
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4081/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Jiřího Zrůsta ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinné H. S., pro 129.068,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 21 E 20/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 4. 2008, č.j. 20 Co 132/2008-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 10. 1. 2008, č.j. 21 E 20/2008-5, jímž Okresní soud v Náchodě nařídil podle platebních výměrů V. z. p. Č. r., územního pracoviště N., ze dne 24. 10. 2007, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné.

Podáním ze dne 30. 8. 2008 vzala dovolatelka dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu