20 Cdo 404/2009
Datum rozhodnutí: 23.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 404/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky M. m. O., proti povinnému J. S., zastoupenému advokátkou, pro částku 10.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 E 995/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 31.7.2006, č.j. 10 Co 860/2006-27, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které pak podáním z 19.11.2008 (na č.l. 68), doručeným okresnímu soudu 20.11. téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by jinak měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2009


JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.


předseda senátu