20 Cdo 4036/2009
Datum rozhodnutí: 29.06.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.20 Cdo 4036/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněných a) Ing. L. P ., a b) Mgr. M. R ., současně jako právních nástupců původní první oprávněné MUDr. H. P., zemřelé 22. 12. 2009, zastoupených JUDr. Josefem Holubem, advokátem se sídlem v Kladně, Kleinerova 24, proti povinným 1) A. D ., a 2) E. D ., oběma zastoupeným JUDr. Janem Křečkem, advokátem se sídlem v Praze 2, náměstí Míru 15, pro 167.130,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 14 Nc 45/2005, v řízení o dovolání oprávněných proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. května 2009, č. j. 23 Co 108/2009 - 305, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í : Okresní soud v Kolíně usnesením ze dne 15. 12. 2008, č. j. 14 Nc 45/2005 - 275, exekuci nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 24. 1. 2005, č. j. 14 Nc 45/2005 - 6, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2005, č. j. 23 Co 257/2005 - 78, podle § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. a § 52 odst. 1 z. č. 120/2001 Sb. zastavil, výrok usnesení Okresního soudu v Kolíně ze dne 26. 1. 2005, č.j. 14 Nc 45/2005 - 6, o nákladech řízení zrušil, a dále rozhodl, že oprávnění jsou povinni vrátit povinným na zaplacených nákladech exekuce částku 11.812,50 Kč a na zaplacených nákladech soudního exekutora částku 42.022,50 Kč, a že oprávnění jsou povinni zaplatit povinným na náhradě nákladů řízení o zastavení exekuce částku 22.677,20 Kč za právní zastoupení, 1.000,- Kč za soudní poplatek a částku 8.186,- Kč, která byla zaplacena jako znalečné.

K odvolání oprávněných Krajský soud v Praze usnesením ze dne 27. 5. 2009, č. j. 23 Co 108/2009 - 305, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali oprávnění dne 7. 8. 2009 dovolání, které oprávnění Ing. L. P. a Mgr. M. R. (současně jako právní nástupci původní první oprávněné) vzali podáním ze dne 12. 3. 2010, doručeným Nejvyššímu soudu dne 16. 3. 2010, výslovně zpět. O právním nástupnictví rozhodl dovolací soud usnesením ze dne 9. června 2010, č. j. 20 Cdo 4036/2009 - 330.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu oprávněných Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť povinným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu