20 Cdo 4015/2013
Datum rozhodnutí: 10.12.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.201220 Cdo 4015/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného M. P. , zastoupeného JUDr. Janem Svobodou, advokátem se sídlem v Teplicích, Kollárova 18, proti povinnému MUDr. R. K. , pro 1.782.100,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 2194/2010 a u soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad v Teplicích, pod sp. zn. 110 Ex 3487/10, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. března 2011, č. j. 20 Co 91/2011 - 135, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda usnesením ze dne 30. 12. 2010, č. j. 110 Ex 3487/10 - 116, exekuci nařízenou na majetek povinného usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 9. 2010, č. j. 36 EXE 2194/2010 - 26, k vymožení jistiny ve výši 1.782.100,- Kč, úroku z prodlení ve výši 2,5 % ročně z částky 1.782.100,- Kč od 1. 3. 2005 do zaplacení, nákladů nalézacího řízení ve výši 166.060,- Kč a nákladů odvolacího řízení ve výši 89.994,- Kč zastavil, rozhodl, že exekuce na majetek povinného nadále pokračuje pro vymožení nákladů oprávněné osoby v exekučním řízení a pro náklady exekuce (výrok I.), a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení o částečném zastavení mezi účastníky (výrok II.) a že výši nákladů exekuce a nákladů oprávněného v exekučním řízení určí soudní exekutor příkazem k úhradě nákladů exekuce (výrok III.).

Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 3. 2011, č. j. 20 Co 91/2011 - 135, k odvolání povinného usnesení soudního exekutora ve výrocích o pokračování exekuce a ve výrocích o nákladech řízení a nákladech exekuce potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, které vzal podáním ze dne 23. 9. 2013, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2012, zastavil.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. prosince 2013

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu