20 Cdo 400/2011
Datum rozhodnutí: 03.05.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 400/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinová v exekuční věci oprávněné Santander Consumer Finance a. s. , se sídlem v Praze 5, Šafránkova 1, identifikační číslo osoby 251 03 768, zastoupené Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem v Praze 5, Jindřicha Plachty 28, proti povinnému J. A. , pro 71 119,08 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 Nc 11316/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2009, č. j. 9 Co 296/2009-16, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 11. 11. 2008, č. j. 94 Nc 11316/2008-9, kterým okresní soud podle platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 8. 2007, č. j. 51 Ro 2113/2007-17, nařídil k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 71 119,08 Kč s příslušenstvím exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl povinný právnicky vzdělán. Okresní soud usnesením ze dne 18. 6. 2009, č. j. 94 Nc 11316/2008-27, proto povinného vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal do 14 dnů ode dne doručení usnesení řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že pokud uvedený nedostatek neodstraní, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Přestože žádost povinného o ustanovení advokáta byla usnesením ze dne 31. 7. 2009, č. j. 94 Nc 11316/2008-32, zamítnuta, povinný ani poté uvedený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu