20 Cdo 3964/2013
Datum rozhodnutí: 10.12.2013
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3964/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Tessile ditta services a.s. , se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, identifikační číslo osoby 283 29 082, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem v Praze 3, Táboritská 1000/23, proti povinné T. N. , zastoupené JUDr. Zdeňkem Juřinou, advokátem se sídlem v Praze 9, Krausova 605/6, pro 968,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 152 EXE 1117/2010, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. ledna 2013, č. j. 22 Co 518/2012 - 95, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2013, č. j. 22 Co 518/2012 - 95, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.].

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2013

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu