20 Cdo 3952/2008
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3952/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Jiřího Zrůsta v exekuční věci oprávněné A. C. a. s., zastoupené advokátem, proti povinnému JUDr. M. Č., zastoupenému advokátem, pro 100.002.515,46 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 Nc 779/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2007, č.j. 12 Co 358/2007-61, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský potvrdil usnesení ze dne 19. 7. 2007, č.j. 48 Nc 779/2007-9, jímž obvodní soud nařídil podle notářského zápisu ze dne 2. 1. 2007, č. N 11/2007, NZ 11/2007, k vydobytí pohledávky 50.000.000,- Kč se specifikovaným příslušenstvím, podle notářského zápisu ze dne 14. 2. 2007, č. N 147/2007, NZ 123/2007, k vydobytí pohledávky 33.000.000,- Kč se specifikovaným příslušenstvím, podle notářského zápisu ze dne 25. 4. 2007, č. N 333/2007, NZ 282/2007, k vydobytí pohledávky 15.000.000,- Kč se specifikovaným příslušenstvím, podle notářského zápisu ze dne 25. 4. 2007, č. N 332/2007, NZ 281/2007, k vydobytí pohledávky 2.002.515,46 Kč se specifikovaným příslušenstvím a pro náklady oprávněné a náklady exekuce na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora.

Podáním ze dne 3. 9. 2008 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu