20 Cdo 3916/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 3916/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Ing. J. B. , proti povinnému E. P. , zastoupenému JUDr. Marií Doležalovou, advokátkou se sídlem ve Šťáhlavách, Na Parníku 107, pro 4.860,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 73 Nc 2253/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 18. 5. 2010, č. j. 56 Co 146/2010-112, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které pak podáním z 22. 9. 2010, doručeným okresnímu soudu 24. 9. téhož roku (na č.l. 138), vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2010
JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r. předseda senátu