20 Cdo 3912/2013
Datum rozhodnutí: 19.12.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. a písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3912/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné EXEOFFICE s. r.o. (dříve EXEKUTOR s.r.o.), se sídlem v Praze 1, Smetanovo nábřeží 327/14, identifikační číslo osoby 254 59 902, proti povinnému S. Z., pro 35.298,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 47 EXE 6150/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 10. dubna 2013, sp. zn. 14 Co 232/2013-18, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 1. 11. 2011, č. j. 47EXE 6150/2011-8, kterým okresní soud nařídil exekuci, podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. prosince 2013

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu