20 Cdo 3877/2010
Datum rozhodnutí: 20.10.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 3877/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Městské části Praha 3 , se sídlem v Praze 3, Havlíčkovo náměstí 9, IČ 00063517, zastoupené JUDr. Františkem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 3, Seifertova 17, proti povinným 1) M. R. a 2) M. Č. , zastoupené JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Kasárenská 4, pro 5.107,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 36 Nc 15002/2009, o dovolání druhé povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. března 2010, č. j. 54 Co 101/2010 - 36, takto:


Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 20. 5. 2009, č. j. 36 Nc 15002/2009 - 5, nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 2. 9. 1998, č. j. 8 C 367/97, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 5.107,- Kč s příslušenstvím, nákladů předchozího řízení, nákladů oprávněné a nákladů exekuce, jež budou v průběhu řízení určeny, a jejím provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Ingrid Švecovou, Exekutorský úřad Praha 3.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 19. 3. 2010, č. j. 54 Co 101/2010 - 36, k odvolání druhé povinné usnesení obvodního soudu potvrdil.


Proti usnesení odvolacího soudu podala druhá povinná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 19. března 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].


Nejvyšší soud ČR proto dovolání druhé povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 20. října 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu