20 Cdo 3866/2010
Datum rozhodnutí: 20.10.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 3866/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Statutárního města Zlín , odbor právní - přestupkové oddělení, se sídlem ve Zlíně, náměstí Míru 12, IČ 00283924, proti povinnému F. M. , zastoupenému JUDr. Naděždou Dědkovou, advokátkou se sídlem ve Zlíně, Sadová 6, pro 500,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 22 Nc 464/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. dubna 2005, č. j. 26 Co 642/2004 - 15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které pak podáním ze dne 27. 9. 2010, doručeným Okresnímu soudu ve Zlíně dne 30. 9. 2010,
vzal prostřednictvím ustanovené zástupkyně zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu