20 Cdo 3860/2008
Datum rozhodnutí: 04.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3860/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Petra Šabaty a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného C. (L.), proti povinným 1) M. B., zastoupenému advokátkou, a 2) J. F., pro částku 23.610,- Kč s příslušenstvím ve vztahu k povinnému 1) a pro částku 33.639,- Kč s příslušenstvím ve vztahu k povinné 2), vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 128 Nc 1189/2006, o dovolání povinného M. B. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 21. 12. 2007, č. j. 9 Co 732/2007-72, takto:Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný M. B. podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním z 20. 8. 2008, doručeným okresnímu soudu 22. 8. téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2008

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu