20 Cdo 3849/2013
Datum rozhodnutí: 27.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3849/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné SMART Capital, a. s., se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, identifikační číslo osoby 268 65 297, proti povinné M. D., zastoupené JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou se sídlem v Klatovech I, Krameriova 139, pro 15.098,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 27 EXE 1297/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 27. března 2013, č. j. 18 Co 164/2013-41, takto:
Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud podle ustanovení § 44 odst. 7 exekučního řádu odmítl odvolání povinné proti usnesení z 23. 5. 2011, č. j. 27 EXE 1297/2011-9, kterým okresní soud nařídil exekuci, podala povinná dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, Nejvyšší soud je proto podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. listopadu 2013

JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu