20 Cdo 3814/2012
Datum rozhodnutí: 23.01.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
20 Cdo 3814/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného města Brandýs nad Labem Stará Boleslav, se sídlem v Brandýse nad Labem, Masarykovo náměstí 1, zastoupeného JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Blahoslavova 186/8, proti povinnému M. K. , pro 1000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 14 Nc 12786/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 10. 2008, č. j. 9 Co 2/2008-44, takto:

Dovolací řízení se zastavuje . Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení z 9. 11. 2006, č. j. 14 Nc 12786/2006-11, jímž okresní soud podle rozhodnutí Městského úřadu v Brandýse nad Labem Stará Boleslav z 1. 11. 2004, č. j. 47139/2004, nařídil exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil JUDr. Vladimíra Plášila.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný prostřednictvím svého právního zástupce Mgr. P. F., (jenž byl následně ze seznamu advokátů vyškrtnut) dovoláním, které vzal dne 7. 12. 2012 zcela zpět (viz protokol o výslechu před Okresním soudem v Teplicích na č. l. 62).

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (srov. Část první, Čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb.) a dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněnému v dovolacím řízení rozhoduje soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. ledna 2013 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D., v. r. předsedkyně senátu