20 Cdo 3795/2012
Datum rozhodnutí: 20.12.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 3795/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné České televize , se sídlem v Praze 4-Podolí, Na Hřebenech II 1132/4, identifikační číslo osoby 000 27 383, zastoupené JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Škroupova 719, adresa pro doručování: K Červenému dvoru 3269/25a, Praha 3, proti povinnému K. H. , zastoupenému Mgr. Tomášem Klineckým, advokátem se sídlem v Českém Brodě, Tuchorazská 1433, pro 7.120,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 33 EXE 2240/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. září 2012, č. j. 30 Co 490/2012 - 40, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Kolíně usnesením ze dne 3. 5. 2012, č. j. 33 EXE 2240/2012 - 11, nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Kolíně ze dne 13. 12. 2011, č. j. 12 C 134/2011 - 6, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 7.120,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Petra Polanského, Exekutorský úřad Liberec.

Krajský soud v Praze k odvolání povinného usnesením ze dne 20. 9. 2012, č. j. 30 Co 490/2012 - 40, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 20. září 2012, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. prosince 2012


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu