20 Cdo 3768/2010
Datum rozhodnutí: 15.12.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 3768/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Pojišťovny České spořitelny, a. s. , Vienna Insurance Group, se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 115, identifikační číslo 474 52 820, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému V. P. , zastoupenému Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, Husitská 11, pro 1 332,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 14 Nc 1628/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27. 11. 2008, č. j. 40 Co 1143/2008-24, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 31. 3. 2006, č. j. 14 Nc 1628/2006-7, kterým okresní soud nařídil na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, které vzal podáním ze dne 27. 10. 2009 zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, účelně vynaložené náklady v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti touto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2010
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á,v. r. předsedkyně senátu