20 Cdo 3738/2010
Datum rozhodnutí: 03.11.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 3738/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného T. F. , zastoupenému JUDr. Jaroslavou Vančurovou, advokátkou se sídlem v Jablonci nad Nisou, Na Pláni 2, proti povinnému T. Ch., pro 90.000,- Kč, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 13 Nc 2768/2005, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 13. 4. 2010, č. j. 31 Co 430/2009-107, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal oprávněný dovolání, které pak z 31. 8. 2010, doručeným okresnímu soudu 1. 9. téhož roku (na č.l. 120), vzal
v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. listopadu 2010

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.
předseda senátu