20 Cdo 3714/2010
Datum rozhodnutí: 26.10.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 3714/2010

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné PHARMOS, a.s. , se sídlem v Ostravě, Radvanicích, Těšínská ulice 1349/296, IČ 190 10 290, zastoupené JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem v Brně, Křížová 18, proti povinné PharmDr. G. Z. , zastoupené JUDr. Marcelou Polcarovou, advokátkou se sídlem v Žatci, Komenského Alej 1110, pro 1.216.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 7 Nc 4039/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. března 2007, č. j. 11 Co 739/2006 - 19, takto:


Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud shora označeným usnesením odmítl odvolání povinné proti usnesení ze dne 5. 9. 2006, č. j. 7 Nc 4039/2006 - 10, kterým Okresní soud v Lounech nařídil podle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 7. 2004, č. j. 24 Sm 121/2003 - 15, podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 2. 2005, č. j. 24 Cm 49/2004 - 58, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 30. 3. 2005, č. j. 24 Cm 49/2004 - 58, a podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 2. 2006, č. j. 6 Cmo 301/2005 - 72, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 1.216.000,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 6 % z částky 1.216.000,- Kč ode dne 1. 6. 2003 do zaplacení, pro směnečnou odměnu ve výši 4.099,80 Kč, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 28.936,- Kč, pro náklady námitkového řízení ve výši 914,38 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, a jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Romana Vytejčka, Exekutorský úřad Praha 4.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala povinná dne 23. 6. 2007 dovolání (doručené soudu prvního stupně dne 25. 6. 2007), které vzala podáním ze dne 21. 5. 2008, doručeným soudu prvního stupně dne 22. 5. 2008, výslovně zpět.


Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. října 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu