20 Cdo 3713/2013
Datum rozhodnutí: 10.12.2013
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2,3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3713/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného M. Č. , zastoupeného JUDr. Antonínem Janákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Haštalská 27, proti povinným 1) Mgr. V. B. a 2) S. B. , pro 371.209,33 Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. E 442/99, o dovolání prvního povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2013, č. j. 20 Co 191/2013 - 720, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 3. 2013, č. j. E 442/99 - 703, jímž Okresní soud v Benešově zastavil řízení o návrhu povinných ze dne 12. 2. 2013 na zastavení výkonu rozhodnutí a rozhodl o nákladech řízení v souvislosti s vydáním usnesení o zastavení řízení , a současně uložil povinným zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů odvolacího řízení 1.550,- Kč k rukám jeho zástupce, podal první povinný dovolání.

Oprávněný ve svém písemném vyjádření k dovolání navrhl, aby poté, co první povinný dovolání doplní o jeho podstatné náležitosti, bylo dovolání odmítnuto, případně zamítnuto.

Nejvyšší soud České republiky dovolání prvního povinného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani řádné vymezení dovolacího důvodu (§ 241a odst. 2, 3 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat (srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2013, sp. zn. 29 NSČR 51/2013, ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013).

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť první povinný s ohledem na výsledek tohoto řízení nemá na jejich náhradu právo, a náklady oprávněného vynaložené na sepis vyjádření k dovolání nelze za stavu, kdy podání prvního povinného neobsahovalo náležitosti tohoto mimořádného opravného prostředku, považovat na účelně vynaložené náklady na bránění práva.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. prosince 2013

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu