20 Cdo 3699/2008
Datum rozhodnutí: 27.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3699/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné H. Š., zastoupené advokátkou, proti povinnému M. R., zastoupenému opatrovnicí J. S., vyšší soudní úřednicí Obvodního soudu pro Prahu 5, pro 20 000,- Kč s příslušenstvím, srážkami ze mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 57 E 142/2006, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 12. 2006, č. j. 53 Co 497/2006-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Oprávněná podala dne 26. 3. 2007 proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze dovolání, které svým podáním, doručeným soudu dne 10. 4. 2008, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; povinnému, jenž by měl na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení dle obsahu spisu nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu