20 Cdo 367/2006
Datum rozhodnutí: 30.09.2008
Dotčené předpisy:

20 Cdo 367/2006-2


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného JUDr. Z. Z., proti povinnému S. B., správci konkursní podstaty úpadce L., spol. s r. o., pro 2.104,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 25 Nc 2878/2004, o dovolání Mgr. L. N., soudního exekutora, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 11. 2005, č.j. 15 Co 539/2005-30, takto :


Označení oprávněného v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 1. 2007, č.j. 20 Cdo 367/2006-40, se opravuje tak, že oprávněným je JUDr. Z. Z..


O d ů v o d n ě n í :


Ve výroku uvedené rozhodnutí vykazovalo chybu v psaní (nesprávné příjmení oprávněného); Nejvyšší soud ji podle ustanovení § 164, § 167 odst. 2 a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, opravil.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. září 2008


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu