20 Cdo 3663/2013
Datum rozhodnutí: 26.11.2013
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3663/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Statutárního města Brna , se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, identifikační číslo osoby 449 92 785, proti povinné J. K. , pro 3.300,- Kč, prodejem movitých věcí povinné, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 102 E 1427/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. června 2013, č. j. 49 Co 186/2013 - 26, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2013, č. j. 49 Co 186/2013 - 26, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s . ř.]. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2013
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu