20 Cdo 366/2005
Datum rozhodnutí: 27.09.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 366/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města T. proti povinné D. N., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 30 E 17/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.7.2004, č.j. 9 Co 493/2004-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí vyklizením bytu, a to bez bytové náhrady.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná včasným dovoláním. Jelikož nebyla zastoupena, soud prvního stupně jí ustanovil k ochraně jejích zájmů v dovolacím řízení zástupcem JUDr. I. M., advokátku; ta posléze sdělila, že povinná uznala, že návrh na výkon rozhodnutí je podán po právu a že jiné výhrady vůči výkonu rozhodnutí nemá , v důsledku čehož své dovolání bere zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř; oprávněnému, jenž by měl na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu