20 Cdo 3658/2013
Datum rozhodnutí: 26.11.2013
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3658/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněného Okresního bytového družstva Kladno , se sídlem v Kladně-Rozdělově, E. Zahrádky 851, identifikační číslo osoby 002 22 682, proti povinné Z. M. , zastoupené Helenou Koukalovou, advokátkou se sídlem ve Zlonicích, Beřovice 15, pro 106.263,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 10 EXE 48/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. června 2013, č. j. 22 Co 255/2013 - 89, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2013, č. j. 22 Co 255/2013 - 89, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat (srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2013, sp. zn. 29 NSČR 51/2013, ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2013
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu