20 Cdo 3654/2007
Datum rozhodnutí: 30.03.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 3654/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné O., a. s., proti povinnému M. Z., zastoupenému advokátem, pro 7.301,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 128 Nc 1663/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 1. 2007, č. j. 66 Co 4/2007-20, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl podle ustanovení § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), usnesení okresního soudu ze dne 4. 8. 2006, č. j. 128 Nc 1663/2006-9, (jímž nařídil podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 25. 2. 1998, č. j. 20 C 218/97-20 a usnesení Okresního soudu v Karviné-pobočky v Havířově ze dne 17. 12. 1998, č. j. 39 E 1569/98-6, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 7.301,- Kč s příslušenstvím a provedením exekuce pověřil JUDr. J. P., soudního exekutora).

Podáním ze dne 6. 8. 2007, doručeným soudu prvního stupně dne 9. 8. 2007, vzal dovolatel prostřednictvím ustanoveného advokáta dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu