20 Cdo 3614/2013
Datum rozhodnutí: 22.11.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 3614/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné GE Money Bank, a. s., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 256 72 720, proti povinné L. S., pro 95.492,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 61EXE 1478/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 29. března 2013, č. j. 10Co 49/2013-106, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 29. března 2013, č. j. 10Co 49/2013-106, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. listopadu 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu