20 Cdo 3593/2013
Datum rozhodnutí: 26.11.2013
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 218 písm. b) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3593/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a.s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, identifikační číslo osoby 453 17 054, zastoupené JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze-Starém Městě, Revoluční 15/763, proti povinným 1) I. P. a 2) R. P. , pro 38.986,05 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, pod sp. zn. 137 Ex 16046/10, o dovolání druhého povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 13. března 2013, č. j. 58 Co 27/2013 - 63, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky blanketní dovolání druhého povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 13. března 2013, č. j. 58 Co 27/2013 - 63, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, jelikož není k podání dovolání oprávněn (subjektivně legitimován), neboť není osobou, jíž napadeným rozhodnutím nebylo vyhověno (odvolání nepodal). Z obecného závěru, že k dovolání jsou legitimováni účastníci řízení (§ 240 odst. 1, věta první, o. s. ř.), totiž nelze dovozovat, že by dovolání s předpokládanými účinky mohl podat kterýkoli z nich. Z povahy dovolání jakožto mimořádného opravného prostředku naopak plyne, že oprávnění je podat svědčí toliko účastníku, kterému nebylo rozhodnutím odvolacího soudu plně vyhověno, popř. kterému byla tímto rozhodnutím způsobena na jeho právech určitá újma, již lze odstranit zrušením napadeného rozhodnutí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2000, sp. zn. 2 Cdon 1648/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 12, ročníku 2000, pod číslem 138).

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. listopadu 2013 JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu