20 Cdo 3525/2013
Datum rozhodnutí: 12.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3525/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné FESTRONE s. r. o. , se sídlem v Praze 4 Újezdě, Krajanská 384/5, identifikační číslo osoby 28932790, zastoupené JUDr. Radimem Divišem, advokátem se sídlem v Plzni, Blatenská 725/40, proti povinnému V. H. , pro 40.967,74 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 7672/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. dubna 2013, č. j. 9 Co 605/2013-25, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 4. 2013, č. j. 9 Co 605/2013-25, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.].

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. listopadu 2013
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu