20 Cdo 3490/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 328a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009, čl. II předpisu č. 7/2009Sb.
20 Cdo 3490/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněného města Skuteč , se sídlem ve Skutči, Palackého nám. 133, identifikační číslo 002 70 903, proti povinné MHM plus s. r. o. , se sídlem ve Skutči, Vítězslava Nováka 116, identifikační číslo 252 70 061, zastoupené JUDr. Miroslavou Topolářovou, advokátkou se sídlem ve Svitavách, Průmyslová 3, provedením prací a výkonů odstranění stavby, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 5 Nc 14/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 29. 10. 2009, č. j. 18 Co 453/2009-18, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinné proti usnesení ze dne 4. 5. 2009, č. j. 5 Nc 14/2009-7, kterým okresní soud nařídil podle vykonatelného rozhodnutí Městského úřadu Skuteč, odboru stavebního úřadu, ze dne 19. 2. 2008, č. j. SÚ/343/05/Ta, k vymožení v rozhodnutí uvedené povinnosti exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Petra Jaroše.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. Čl. II, bod 12 části první zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce dne 29. 10. 2009, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné. Na tom nic nezmění ani nesprávné poučení v napadeném usnesení, podle kterého dovolání proti němu je přípustné; takové poučení přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002).

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2010

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r. předsedkyně senátu