20 Cdo 3489/2010
Datum rozhodnutí: 15.12.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 3489/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci žalobce J. G. , proti žalovaným 1) L. D. a 2) R. H. , obou zastoupeným JUDr. Bohuslavem Sedlatým, advokátem se sídlem v Nymburce, Boleslavská 137, o vyloučení nemovitosti z exekuce, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 7 C 105/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. 4. 2010, č. j. 20 Co 66/2010-43, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil rozsudek ze dne 30. 11. 2009, č. j. 7 C 105/2009-24, kterým okresní soud zamítl žalobu na vyloučení ve výroku uvedených nemovitostí z exekuce, nařízené exekučním příkazem č. j. EX 3007/05-5 na základě usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 23. 11. 2005, č. j. 8 Nc 6014/2005-5, a zavázal žalobce zaplatit žalovaným na náhradě nákladů řízení 14 994,- Kč; krajský soud dále žalobci uložil zaplatit žalovaným na náhradě nákladů odvolacího řízení 16 036,80 Kč.

Žalobce napadl rozsudek odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo i sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl žalobce právnicky vzdělán. Okresní soud jej proto usnesením ze dne 21. 7. 2010, č. j. 7 C 105/2009-51, vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce vytčené nedostatky neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. (žalovaným v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2010
JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu