20 Cdo 3467/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 o. s. ř., čl. II předpisu č. 7/2009Sb.
20 Cdo 3467/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. L. , zastoupeného JUDr. Petrem Říhou, advokátem se sídlem v Třeboni, Palackého náměstí 106/II, proti povinné M. L. , pro 650 000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 36 E 388/2009, srážkami ze mzdy, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 5. 2010, č. j. 9 Co 165/2010-29, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 7. 10. 2009, č, j. 36 E 388/2009-8, kterým Okresní soud v Chomutově nařídil podle usnesení téhož soudu ze dne 27. 3. 2006, č. j. 11 C 268/96-145, k uspokojení pohledávky oprávněného výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (příjmu), příslušející povinné od ČSSZ Praha, č. d. 506002048, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Povinná podala proti usnesení odvolacího soudu dovolání.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. Čl. II, bod 12 části první zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce dne 18. 5. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné, o čemž také byli účastníci poučeni.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.). Z důvodu nepřípustnosti dovolání se již nezabýval otázkou povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. (oprávněnému v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2010

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.
předsedkyně senátu