20 Cdo 346/2003
Datum rozhodnutí: 26.11.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 346/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Magistrátu města K. proti povinným 1) J. R. a 2) K. R., zastoupeným advokátkou, provedením prací a výkonů, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 25 E 730/2002, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 10. 2002, č.j. 14 Co 749/2002-14, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c/, § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

V Brně dne 26. listopadu 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu