20 Cdo 3433/2007
Datum rozhodnutí: 27.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3433/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného E. P., zastoupeného advokátkou, proti povinné R. B., s. r. o., zastoupené advokátkou, pro 79 925,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 90 Nc 10188/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2007, č. j. 9 Co 1809/2006-141, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinná podala dne 21. května 2007 proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které svým podáním, doručeným soudu dne 1. prosince 2008, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; povinná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné pak v tomto stadiu řízení žádné náklady dle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu