20 Cdo 3426/2009
Datum rozhodnutí: 03.09.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3426/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Ing. V. B., správce konkurzní podstaty úpadce M. l. a o. s., s.r.o. v likvidaci , zastoupeného advokátem, proti povinnému Š. Š., pro 34.490,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 Nc 1503/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. prosince 2008, č. j. 10 Co 1181/2008 - 17, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 7. 8. 2009, doručeným Okresnímu soudu v Karviné - pobočce v Havířově


dne 11. 8. 2009, v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 3. září 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu